افراد سمی که باید از آنها دوری کنید

افراد سمی که باید از آنها دوری کنید افراد سمی که باید از آنها دوری کنید را در متن زیر دنبال کنید: آدم‌های سمّی چه نشانه‌های دارند؟ از کجا بدانید که با یک فرد سمّی معاشرت می‌کنید؟ و اگر اینطور است، بایدها و نبایدها در این خصوص کدامند؟ سروکار داشتن …