پنج راه بالا رفتن احترام به نفس

پنج راه بالا رفتن احترام به نفس:     1- خود را باور داشته باشید،اولین قدم در خلق احترام به نفس، باورکردن خویشتن است. 2- موفقیت بزرگ خود را مشخص کنید. راهی ساده برای آغاز این فرایند، تهیه لیستی از موفقیت‌های بزرگ‌تان است. زندگی خود را به سه بخش زمانی …