25 راهکار برای بهبود زبان بدن

25 راهکار برای بهبود زبان بدن 25 راهکار برای بهبود زبان بدن را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ۱. با آرامش درتمام مراحل صحبت، حرکات ریز بدن و چهره و چشم طرف مقابل را زیر نظر بگیری ۲. هرمانعی که مزاحم حرکت یا فکر آزادانه شماست، برطرف کنید …