خط مشی چیست؟

خط مشی چیست؟ خط مشی چیست ؟ مشخص کننده محدوده ای است که تصمیم های آتی ،باید در داخل آن اتخاذ شوند خط مشی ها را میتوان با توجه به موضوع آنها با عنوان خط مشیهای دولتی ، خط مشیهای تجاری ، یا خط مشیهای شخصی و غیره نام گزاری …

هدف و خط مشی

هدف نتیجه ای که باید به آن دست یافت یادآوری 1: هدف می تواند استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی باشد. یادآوری 2: اهداف ممکن است به موضوعات مختلف مربوط شوند (مانند اهداف مالی، بهداشتی و ایمنی و زیست محیطی) و می تواند برای سطوح مختلف اعمال شود (مانند استراتژیک، سازمانی، پروژه …