خط مشی چیست؟

خط مشی چیست؟ خط مشی چیست ؟ مشخص کننده محدوده ای است که تصمیم های آتی ،باید در داخل آن اتخاذ شوند خط مشی ها را میتوان با توجه به موضوع آنها با عنوان خط مشیهای دولتی ، خط مشیهای تجاری ، یا خط مشیهای شخصی و غیره نام گزاری …