نمونه خط مشی

نمونه خط مشی: متن زیر ( نمونه خط مشی) نمونه ای از ابتدای یک خط مشی میباشد.خط مشی باید پارامترهای مختلفی را داشته باشد تا مورد تائید قرار گیرد. شركت ………………………توليد كننده انواع ……………………… مي‌باشد كه ضمن برخورداري از سازماني يادگيرنده با استفاده از ظرفيتهاي تكنولوژيكي و تخصصي مناسب ،  …