خطای فریب تمرکز

خطای فریب تمرکز خطای فریب تمرکز را می توانید در متن زیر مطلاعه بفرمایید: تابستان که در اردبیل همراه با خانواده ام مشغول قدم زدن در خیابان های زیبای شهر و تماشای چشم اندازهای مه گرفته ی سبلان هستم، آرزو می کنم کاش در تهران زندگی نمی کردم، اما زمستان …

نیت مدیران

تردید نسبت به نیت مدیران تردید نسبت به نیت مدیران را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: طرح یک مسئله: یکی از دغدغه هایی که اخیراً ذهن مرا مشغول کرده این است که چرا کارکنان سازمان ها به مدیران و تصمیمات مدیران اعتماد ندارند و تقریباً همه این تصمیمات …

چند نکته ی سازمانی

چند نکته ی سازمانی چند نکته ی سازمانی مهم را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   برای حفظ و ارتقا در یک سازمان چگونه کار کنیم؟ قابل اعتماد و صادق باشید، این اصل اول در انجام هر کاری است سر وقت کار را تحویل دهید همان کاری را …

خطای برنامه ریزی

خطای برنامه ریزی     چرا اینقدر زیاد مسئولیت می پذیری⁉️ هر روز صبح فهرستی از کارهایی که باید انجام بدهی تهیه می کنی، هرچند وقت یکبار می توانی تا پایان روز همه کارها را بکنی؟ اگر تو هم مثل بقیه مردم باشی، این اتفاق نادر ماهی یکبار برایت رخ …