خطای مدیریت سازمان

۱۰ خطای مدیریت سازمان که کارمندان خوب را فراری می‌دهند ۱۰ خطای مدیریت سازمان که کارمندان خوب را فراری می‌دهند میتوانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت بعد ۷ – منع افراد از رفتن به دنبال علائق خود شرکت گوگل از همه‌ی کارکنانش خواسته است که حداقل ۲۰٪ از زمان …