انواع خطاها در ارزيابي عملكرد

انواع خطاها در ارزيابي عملكرد     خطای سختگیری ، محافظه کاری و تساهل (تسامح): در امتیازدهی به پرسنل امتیازات خیلی بالا، خیلی پایین یا گرایش به وسط بدهیم. خطای هاله ای: یک خصوصیت در پرسنل، ادراک فرد ارزیابی کننده را تحت تاثیر قرار دهد و در واقع یک صفت …