مدیر قابل اعتماد

مدیر قابل اعتماد چه خصوصیات اخلاقی باعث می‌شود که یک مدیر را قابل اعتماد بدانیم؟ گزارش منتشر شده از Gallup نشان می دهد که نزدیک بر 70 درصد از نیروی کار در ایالامت متحده با کار خود ارتباط برقرار نمی کنند و یا کاملا آن را رها کرده اند. اما …