خستگی تصمیم

  خستگی تصمیم چیست؟ و چگونه از آن در امان باشیم؟ همان گونه که عضلات ما بعد از کار کردن زیاد خسته می شوند، مغز نیز بعد از تصمیم گیری های متعدد در طول روز، چار خستگی می شود که به آن، “خستگی تصمیم” (Decision fatigue) می گویند. ما مدام …