خراب کردن اشیا

به دلیل خراب کردن اشیا فرزندت را خراب نکن به دلیل خراب کردن اشیا فرزندت را خراب نکن،با ما در متن زیر همراه بمانید:   دیوید، همسایه مجاورم، صاحب دو پسر کوچک پنج ساله و هفت ساله بود. روزی دیوید به همراه پسر هفت ساله خود در باغچه منزلشان کار …