وقتی تخم کدو کاشته اند و منتظرند خربزه شیرین برداشت کنند!

وقتی تخم کدو کاشته اند و منتظرند خربزه شیرین برداشت کنند!       دکتر حسین تهرانی، محقق ارشد شرکت تویوتا : در شرکتهای ژاپنی اگر کارمندی دچار تخلف و خطایی ( بصورت سهوی و یا عمدی) بشود، معمولا بیشتر از کارمند خاطی، مدیران بالا دست او محاکمه و توبیخ …