خانواده ورشکسته

خانواده ورشکسته   قسمت سوم :خانواده ورشکسته خانواده ورشکسته برای تغییر لازم است به نکات زیر دقت کند چکار کنیم؟ تغییر و بهبود نیاز به سه مرحه دارد. ۱ – شناخت و آگاهی ۲ – پذیرش ۳ – اقدام با پاسخ دادن به سوالات بالا به شناخت لازم برای تغییر …

خانواده ورشکسته

خانواده ورشکسته  قسمت دوم و در عوض خانواده‌های ورشکسته هستند که در درباره آنها بیشتر خواهیم نوشت. آشنایی اجمالی با خانواده ورشکسته آیا در خانواده‌ای زندگی می کنید که مدام در تله‌های مالی گیر می‌افتند؟ آیا تله‌های مالی خانوادگی شما را خانواده‌ ورشکسته ای کرده است؟ اگر مطمین نیستید که …

خانواده ورشکسته

خانواده ورشکسته    قسمت اول امیدوارم که خواندن این متن شما را فقط ناراحت و عصبانی نکند، بلکه به تفکر و تعمق رهنمون سازد. -هر باری که درباره موضوع زیر با افراد صحبت می‌کنم، نگرانی و عصبانیت را در نگاه‌شان متوجه می‌شوم. -و امید که این نگرانی به تغییر و …