انواع مساله و تصمیم گیری

انواع مساله و تصمیم گیری انواع مساله و تصمیم گیری :اطلاعات اساس تصمیم گیري است و جنبه اي از سازماندهی که فرآیند جریان اطلاعات  را شرح می دهد مورد توجه بسیار قرار می گیرد. به نظر استینر جریان اطلاعات همانند جریان خون براي حیات و سلامت هر واحد لازم است. …

سه سوال کلیدی در حل مساله

سه سوال کلیدی در حل مساله را به یاد داشته باشید! سه سوال کلیدی در حل مساله را به یاد داشته باشید!با ما همراه باشید: یکی از بهترین یادگیری هایم را در یک صبحانه کاری با تعدادی از مدیران دیگر شرکتهای همکار در صنعت مان تجربه کردم. زمانی که همه …

دو روش حل مساله برای ارائه یک خدمت

دو روش حل مساله برای ارائه یک خدمت دو روش حل مساله برای ارائه یک خدمت را در متن زیر دنبال بفرمایید؛ 1)حل مساله با نمایش (ست گادین): مطمئن شوید مشتری می داند چقدر سخت در تلاش هستید و نهایت سعی تان را برای خدمت رسانی انجام می دهید . …