میانجی‌گری و حل اختلاف

میانجی‌گری و حل اختلاف     مفهوم تضاد تضاد، یا به‌طور خاص، تضاد بین فردی، واقعیتی از زندگی و به‌خصوص زندگی سازمانی است اغلب زمانی که افراد تحت استرس قرار می‌گیرند این اختلاف بیشتر ظاهر می‌شود، به‌عنوان‌مثال، زمانی که تغییراتی در چشم‌انداز وجود داشته باشد یا زمانی که همه به …