یادگیری همتا به ‌همتا در سازمان

یادگیری همتا به ‌همتا در سازمان یادگیری همتا به ‌همتا در سازمان را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: آموختن یک مهارت جدید: وقتی تیم‌‌ می‌خواهد مهارت جدیدی را بیاموزد ابتدا به کجا رجوع می‌کند؟ گوگل؟ یوتیوب؟ برنامه‌های آموزشی شرکت‌‌؟ طبق تحقیقات اکثر کارمندان اول به همتایان‌ خود (۵۵٪) …