حفظ مشتریان در دوران کرونا

حفظ مشتریان در دوران کرونا 4 راهکار برای حفظ مشتریان در دوران شیوع ویروس کرونا همزمان با شیوع ویروس کرونا که بسیاری از کسب‌و‌کارها را به تعطیلی کشانده است، راهکار‌هایی وجود دارد که می‌توان مشتریان‌ را حفظ و به آنها خدمت رسانی کرد. این راهکارها عبارتند از: 1 با مشتریان …