حفظ قدرت

حفظ قدرت حفظ قدرت و سندروم هوبریس سندروم هوبریس -جفری جیمز، روانشناس و نویسنده، در راستای مطالعات روانکاوی خود با صدها مدیرعامل و مدیر اجرایی مصاحبه کرده و معتقد است که مدیران ارشد، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ، خصوصیات اخلاقی مشابهی دارند: آن‌ها خودمحور، بی ادراک و خودشیفته هستند و تصور …