حریم شخصی در محیط کار

حریم شخصی در محیط کار همه ما در زندگی فردی در محیط منزل، دوستان، کار و …، دو محدوده شخصی و عمومی را خواسته یا ناخواسته تعریف می نماییم. نفوذ و مداخله در حریم خصوصی افراد، یکی از معضلات شایع در انواع محیط های کاری است. همه ما دوست داریم …

اشتباهات هنگام مذاکره با مشتری

اشتباهات هنگام مذاکره با مشتری اشتباهات هنگام مذاکره با مشتری را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     -نگاه کردن به هر جهت غیر از جهتی که مشتری حضور دارد. -مشت کردن انگشتان -دست به سینه نشستن -انداختن پا روی پا -خاراندن گردن و یقه و لمس کردن بیش از …

فن بیان و سخنرانی

فن بیان و سخنرانی     به دو دلیل توانایی و مهارت فن بیان در سخنرانی در ما پایین می آید: 1}بازدارنده های درونی 2}کامل نبودن دایره ی لغت در ذهنمان مشکالت بین فردی انسان هایی که از کودکی در خانواده هایی متولد و بزرگ شده اند که در آن …