بهبود اعتماد به نفس

بهبود اعتماد به نفس با ایجاد 14 عادت ساده روزانه!       برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر برنامه ریزی و پشتکار، به اعتماد به نفس کافی نیاز داریم. داشتن اعتماد به نفس بالا، مسیر رسیدن به اهداف را برایتان هموارتر می کند. انگیزه کافی اگر برای تقویت اعتماد …

چگونه از زبان بدن استفاده کنیم؟

⁣چگونه از زبان بدن استفاده کنیم؟   ⁣ حالت بدن: شانه‌ها را راحت نگه‌ دارید تا خیلی شق و رق به نظر نرسید. بدن‌‌تان در راستای بدن مخاطب‌‌ باشد تا نشان بدهید به صحبت‌ او گوش می‌کنید کمی به جلو خم شوید، این حالت نشان‌دهنده‌ی تمرکز و توجه شماست و …