چهار فرد تاثیرگذار در تیم

چهار فرد تاثیرگذار در تیم چهار فرد تاثیرگذار در تیم های کاری را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊ساختن یک کسب‌وکار ساده نیست. مدیریت و سازماندهی یک استارتاپ شامل جزئیات زیادی می‌شود. اما یکی از مهم‌ترین مسائل،انتخاب اعضای مناسب برای تیم است، چراکه آگاهی و اجرای این جزئیات …

اشخاص نامناسب برای مشورت

۶ نشانه‌ اشخاص نامناسب برای مشورت ۶ نشانه‌ اشخاص نامناسب برای مشورت را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊مشورت کردن با دیگران،چه درباره‌ی زندگی و چه درباره‌ی کسب‌وکار می‌تواند به تصمیم گیری درست و کاهش احتمال خطا کمک کند،اما به‌شرط اینکه از شخص شایسته‌ای مشورت بگیرید،گاهی افراد با …

بیانیه جهت گیری استراتژیک چیست؟

بیانیه جهت گیری استراتژیک چیست؟     پروفسور کاپلان و نورتون آقایان پروفسور کاپلان و نورتون، مبدعان کارت امتیازی متوازن BSC در رویکردشان برای اجرای موثر استراتژی ، به موضوع جهت گیری استراتژیک می پردازند؛بیانیه جهت گیری استراتژیک، آخرین سند فرآیند تدوین استراتژی می باشد؛ تدوین استراتژی شرکت در واقع …