استاندارد QS 9000

استاندارد QS 9000     صنایع خودروسازی امریکا مجموعه الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی امریکا که عمدتا مربوط به شرکت های فورد، جنرال موتور و کرایسلر می باشد و تحت عنوان QS 9000 شناخته می شود،آخرین بازنگری این الزامات که در سال 1998 منتشر شده است حاوی دو بخش …