تفکر جعبه‌ سیاهی

تفکر جعبه‌ سیاهی تفکر جعبه‌ سیاهی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: در زندگی روزانه ما انسان‌ها با اغلب ناتوانی‌ها، شکست‌ها و باخت‌ها روبرو می‌شویم که بیشتر آن‌ها گریزناپذیر و یک واقعیت آشکار هستند،برتراند راسل می‌گوید:هیچ‌چیز خسته‌کننده‌تر و در بلندمدت زجرآورتر از تلاش روزانه برای باور به چیزهایی …