بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان  بازاریابی دهان به دهان را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۵- از مشتری تشکر کنید همه دوست دارند که دیگران از آنها قدردانی و تشکر کنند. روی رسیدها و در ایمیل‌هایی که برای مشتریان می‌فرستید، عبارت‌هایی که نشان‌دهنده‌ی سپاسگزاری شماست، بنویسید. از …