سازمانهای بدون سلسله مراتب

سازمانهای بدون سلسله مراتب تیم‏ های کاربردی‌تری می‌سازند ◊این عقیده که سلسله مراتب تعریف شده و رهبری باصلابت در سازمان،شرکت‌ها را در برابر تهدیدات ایمن می‏کنند و آنها را برای حضور در صحنه رقابت متحد می‌کنند، غلط است. رفتار سازمانی ◊به باور خانم “لیندرد گریر”، استاد رفتار سازمانی در مدرسه …

چه چیز باعث موفقیت یک مدیر عامل می‌شود؟

چه چیز باعث موفقیت یک مدیر عامل می‌شود؟     رمز و راز موفقیت تحقیقات و تلاش‌های بسیاری برای پاسخ به این سوال صورت گرفته است، با این حال، آنچه از نظر علمی درباره این موضوع می‌دانیم بسیار اندک است زیرا بیشتر تحقیقاتی که تا امروز درباره رمز و راز …