ویژگی های یک سازمان اخلاق‌مدار

چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار یکی از روش های بالا بردن سیستم مدیریت کیفیت سازمان را می توانید با داشتن ایزو 9001 تامین کنید .   چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   ۱. مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: در سازمان …