پولِ گورِ بابات

 پولِ گورِ بابات ♦آفتاب پشت سرتان را می سوزاند. دهان تان مثل کاغذِ سمباده خشک شده است‌. آخرین قطره آبِ همراه تان را دو روز قبل نوشیده اید. دقیقا در چنین لحظه ای برای یک لیتر آب حاضرید چقدر خرج کنید؟بعد از رفع تشنگی، برای لیتر دوم و سوم حاضرید …

۶ درس بزرگ در مورد ثروت

۶ درس بزرگ در مورد ثروت که پدرت هیچ‌وقت یادت نداد! ۶ درس بزرگ در مورد ثروت که پدرت هیچ‌وقت یادت نداد!با ما همراه بمانید: 1)درس اول | افراد معمولی از تلویزیون الگو میگیرند، افراد ثروتمند از کتاب ♦درخانه افراد معمولی همیشه تلویزیون روشن است،پس آنها شبانه روز تحت تاثیر …

تاریخچه شرکت آمازون

تاریخچه شرکت آمازون:       (قسمت دوم) آقای بزوس نام آمازون را با جستجو در لغت نامه پیدا کرد.وقتی با نام آمازون برخورد کرد متوجه شد نام مناسبی برای کسب وکار اینترنتی اوست زیرا جاییست که متفاوت و عجیب درست مانند ایدههایی که در ذهن داشت بزوس اشاره می …

تاریخچه شرکت آمازون

تاریخچه شرکت آمازون:     (قسمت اول) شرکت آمازون در سال 1994 توسط آقای جف بزوس تاسیس شد وی همواره افسوس می خورد که چرا همزمان با آغاز موج تجارت اینترنتی وارد این حوزه نشده است وهدف اصلی راه اندازی این شرکت غلبه بر تمام این ناامیدی ها بود. وال …