مشکلات در محیط و تیم کاری

نحوه برخورد با مشکلات در محیط و تیم کاری نحوه برخورد با مشکلات در محیط و تیم کاری را در متن زیر دنبال بفرمایید: مشکلات محیط کار همواره وجود دارند و بیش از همه کارمندان با پشتکار و حرفه‌ای را اذیت می‌کنند. این افراد پس از مدتی کار کردن در …

نکات کوتاه مدیریتی

نکات کوتاه مدیریتی     استراتژی قدرتمند سرگرمی و شوخ‌طبعی نقش یک استراتژی قدرتمند را در حفظ کارمندان بازی می‌کند. همچنین استرس محیط کار را کاهش می‌دهد و کمک می‌کند مشکلات سازمانی، با راه‌حل‌های نوآورانه‌ای حل شوند. طبق تحقیقات علمی، این استراتژی کارایی بالایی دارد؛ زیرا خندیدن ترشح هورمون اکسی‌توسین …