چشم‌انداز ۲۰۲۰ عصر مدیران تیزهوش

چشم‌انداز ۲۰۲۰ عصر مدیران تیزهوش چشم‌انداز ۲۰۲۰ عصر مدیران تیزهوش را در متن زیر مطالعه بفرمایید: چشم‌انداز ۲۰۲۰ چیست؟ شروع دهه جدید، چه چیزی برای دنیا و به‌ویژه رهبران کسب‌وکار دارد؟ما همین الان هم انتظارات بزرگی از رهبران کسب‌وکار داریم که فقط مربوط به قابلیت‌های مدیریتی نیست، بلکه شخصیت مدیریتی …