۱۰ تکنیک برای بهتر مذاکره کردن

۱۰ تکنیک برای بهتر مذاکره کردن   ۱- آماده‌سازی، آماده‌سازی، آماده‌سازی ورود به مذاکره، بدون آماده‌ سازی، جز به شکست نمی‌انجامد. اول از خودتان شروع نمایید. از چیزی که می‌خواهید مطمئن شوید. در خصوص فرد یا سازمان مقابل تحقیق نمایید، نیازهایش را بشناسید، نقاط قوت و ضعف آن را درک …