تکنیک شوتینگ در متقاعد سازی

تکنیک شوتینگ در متقاعدسازی تکنیک شوتینگ در متقاعدسازی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید:   تکنیک شوتینگ (Chuting)، از جمله ابزارهایی است که متقاعدکنندگان برای القای یک فکر یا احساس استفاده می‌کنند. در یک تحقیق علمی، افراد به دو گروه تقسیم شدند: گروه ۱: از این گروه پرسیدند: …