طراحی قطعات در تولید ناب و انبوه

طراحی قطعات در تولید انبوه و ناب الف: تولید انبوه  گروه طراحی محصول، طرح کلی مدل جدید رامشخص می کند .  مدیریت ارشد آن را مورد بررسی قرار می دهد.  جزئیات محصول طراحی می شود .  نقشه هاي مهندسی دقیق براي قطعه آماده می شود .  موادي که باید از …

طراحی درتولید انبوه و ناب

  طراحی در تولید انبوه و ناب تفاوت شیوه هاي طراحی درتولید انبوه و ناب 1 رهبري:  طراحی در تولید انبوه و ناب .طراحی در تولید انبوه و ناب :تولید کنندگان ناب: از نوعی رهبري به نام شوسا که تویوتا پیشگام آن بود،استفاده می کنند. شوسا رهبر گروهی است که …

اصول تفكر ناب

اصول تفكر ناب متن زیر اطلاعاتی را در مورد اصول تفكر ناب ارائه مینماید با ما  همراه شوید. 1 – تعیین ارزش محصول ازدیدگاه مشتري 2 – شناسایی جریان ارزش محصول همه فعالیت ها , اعم از ارزش آفرین و بدون ارزش آفرینی که لازم هستند تا یك محصول از …

یادگیری ناب و تولید ناب

یادگیری ناب یادگیری ناب را در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊یادگیری ناب برگرفته از سیستم تولید ناب تویوتا است و بر استفاده از تلاش در صورت نیاز، بهبود خروجی‌ها و کاهش اتلاف اشاره دارد؛ روشی کوتاه و متناسب با نیاز است و اطلاعات را به‌سرعت به‌روزرسانی می‌کند. جهت  مشاوره ایزو در هر …

چند نکته ی مدیریتی

چند نکته ی مدیریتی چند نکته ی مدیریتی که می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   عرضه­ های ناب و چابک: مبدأ و منشأ مدیریت “تولید به موقع” به “سیستم تولید تویوتا”‌ در جهت حذف ضایعات و ناهماهنگی‌ها در زنجیره عرضه برمی‌گردد. می‌توان از تولید و تفکر ناب برای …

تولید ناب

تولید ناب ( ریشه ها و مفاهیم- قسمت دوم)     تعویض پذیری کارگران و نیروی کار در فرهنگ ژاپن تعویض پذیری کارگران و نیروی کار مورد قبول نبود. در فقدان سرمایه کافی برای خرید وسایل، ماشین آلات و فناوری تولید انبوه؛ تاییچی اوهنو اقدم به تغییر روشهای تولید غرب …

تولید ناب

تولید ناب ( ریشه ها و مفاهیم-قسمت اول)       زادگاه تولید ناب در شرکت تویوتا در جزیره ناگویا در ژاپن است. نخستین پیروزی خانواده تویوتا در صنعت ماشین‌آلات نساجی بود و در دهه 1930 به دلیل نیاز شدید دولت، شرکت مذکور وارد صنعت وسایل‌نقلیه موتوری گردید در آن …

شیوه های نوین تولید

شیوه های نوین تولید شیوه‌های نوین تولید در شرایط رقابتی با توجه به تحولات مرتبط با عملیات تولید، گسترش فناوری اطلاعات و سایر عوامل دائماً در حال تغییر می‌باشد. در یک طبقه‌بندی کلی، تولید به دوره‌های تولید دستی، تولید انبوه، تولید ناب، تولید چابک، و تولید با فناوری نانو تقسیم …