کارکنان خوب چه چیزهایی را تحمل نمی‌کنند؟

کارکنان خوب چه چیزهایی را تحمل نمی‌کنند؟ کارکنان خوب چه چیزهایی را تحمل نمی‌کنند؟در متن زیر مطالعه بفرمایید:     کارکنان خوب 7 مورد زیر را نمی توانند رعایت کنند: ۱. نادیده گرفته شدن، به خصوص وقتی برای رسیدن به اهدافی که شما برایشان تعیین کرده‌اید، سخت در تلاشند. ۲. …