توصیه هایـی برای مدیـران

توصیه هایـی برای مدیـران۱- نقاط ضعف و قوت خود را کشف کنید . ۲- حس ششم خود را نادیده نگیرید . ۳- آرام و شمرده صحبت کنید . ۴- کارمندان را تشویق کنید تا با ابتکار در انجام کارهایشان راههایی برای صرفه جویی و پایین آوردن هزینه ها پیدا کنند …