تمرکز زمانی

تمرکز زمانی متن زیر مطالبی را در مورد تمرکز زمانی ارائه می نماید: ♦ چندین قرن است که “مساله زمان” به صورت معمایی حل نشده باقی مانده است تا جایی که برخی از دانشمندان مطمئن نیستند که اصلا زمان وجود دارد یا نه، به اعتقاد آلبرت انیشتین زمان یک توهم …