آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان

آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان بخش دوم آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان را در متن زیر دنبال بفرمایید آشنایی با مراحل ده‌گانه چرخه‌ عمر سازمان آدیزس قسمت بعدی: 4.بلوغ ◊مرحله‌ی بلوغ دوران متلاطم دیگری است،سازمان رشد کرده است و قدرتمند شده است،اما تیم رهبری برای حفط تکانه‌ی حرکت، …

استراحت‌های طولانی به مغز

 استراحت‌های طولانی به مغز متن زیر در مورد بحث استراحت‌های طولانی به مغز مطالبی را ارائه می نماید:  طرح یک پرسش “وقتی ایده های فوق العاده به ذهن‌تان خطور کرد، کجا بودید؟” گلب این سوال را طی سال‌ها از هزاران نفر پرسید،اغلب جواب‌ها این‌گونه بودند: هنگام حمام، استراحت در رختخواب، …

ایده های خوب حاصل تلاش های جمعی هستند

ایده های خوب حاصل تلاش های جمعی هستند       اگر از مردم سوال کنید که چه کسی تئوری فرگشت(تکامل) را ارائه کرده است، تعداد زیادی از آن ها خواهند گفت چارلز داروین. اما تحقیقات تازه ای را دانشکده ی اقتصاد لندن و دانشگاه هاروارد انجام داده اند که …

هیچ تلاشی بی نتیجه نمی ماند

هیچ تلاشی بی نتیجه نمی ماند       گرما دادن به یک تکه یخ یك تكه یخ را كه تا دمای ۵۰ – درجه سانتی گراد سرد شده بردارید و به آن گرما بدهید، ابتدا هیچ اتفاقی رخ نمی دهد، این همه انرژی گرمایی صرف می شود ولی هیچ …