داستان مدیریتی تله موش

داستان مدیریتی تله موش داستان مدیریتی تله موش که شمال نکات مدیریتی نیز می باشد را در متن زیر مطالعه بفرمایید: موش ازشکاف دیوار سرک کشید تا ببیند این همه سر و صدا برای چیست،مرد مزرعه دار تازه از شهر رسیده بود و بسته‌ای با خود آورده بود و زنش …

ویژگی مدیران از نظر گوگل

ویژگی مدیران از نظر گوگل ویژگی مدیران از نظر گوگل را در متن دنبال بفرمایید: لازلو باک، مدیر وقت عملیات انسانی گوگل در گفت‌وگو با نیویورک تایمز می‌گوید: بعد از اجرای این پروژه،بدترین مدیران ما از لحاظ کیفیت بیش از ۷۵ درصد پیشرفت کردند. شش ویژگی که گوگل اعتقاد دارد …

راه‌هایی برای تقویت قدرت باور

راه‌هایی برای تقویت قدرت باور     -فقط به موفقیت فکر کنید نه به شکست. -همیشه بگوئید من برنده خواهم شد. -هنگام رقابت با دیگران به خود بگوئید: ” من از بهترین ها هستم. ” -فکر کردن به موفقیت ذهن شما را عادت می‌دهد تا برنامه‌هایی طراحی کنید که منجر …

احساس مالکیت را در خود تقویت کنید

احساس مالکیت را در خود تقویت کنید   در نظر شما ماموریت شغلی چه معنایی دارد⁉ آیا فقط به عنوان یک وظیفه به آن نگاه می کنید⁉ یا اینکه با علاقه و اشتیاق وافر به دنبال تکمیل مسئولیت و ارائه نقش های جدید از خود هستید⁉ حقیقت امر حقیقت اینجاست …