اصول کلی تفکر سیستمی

اصول کلی تفکر سیستمی از منظر راسل ایکاف اصول کلی تفکر سیستمی از منظر راسل ایکاف را در متن یر دنبال بفرمایید: ۱. مسائل امروز ناشی از راه‌ حل‌های ديروز است. ۲. معمولا راه حل‌های ساده انگارانه راه به جايی نمی‌برند. ۳. رفتارها و نتايج خوب مقطعی و زودگذر به …

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی ممیزی صدور گواهینامه ایزو: ممیزی صدور گواهینامه ایزو، همانگونه که در مقالات پیشین اشاره شد، بخش از فرایند صدور گواهینامه ایزو است که طی آن تیم ممیزی از طرف شرکت صدور گواهینامه ایزو در محل سازمان حاضر شده و میزان انطباق سازمان را با …