تغییر شکست

تغییر شکست چرا تغییرات سازمانی با شکست مواجه می شوند؟ واقعیت تلخی درباره تغییر و تحولات سازمانی وجود دارد و آن این است که درصد بالایی از چنین طرح‌هایی به شکست می‌انجامد؛ اما چرا؟؟ یکی از دلایل این امر آن است که مدیران هنگام شروع کار، اغلب با روش‌های مختلف …