تعهد مديريت

 تعهد مديريت در ذیل نمونه ای از توضیحات در مورد تعهد به سیستم مدیریتی کیفیت ایزو 9001 را می بینید. مديريت شركت با طراحي و استقرار شبكه‌اي از فرآيندهاي فعال در شركت و با تعيين راه‌كارهاي مناسب و تعريف شبكة اطلاعاتي مابين فرآيندها توانسته است ابزارهاي مناسبي فراهم آورد كه …