تعریف ممیزی داخلی

ممیزی داخلی: ممیزی داخلی یک فعالیت مستقل و مطمئن تضمین و مشاوره ای است که برای ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است. این امر به سازمان کمک می کند تا اهداف خود را با در نظر گرفتن یک روش سیستماتیک و منظمی برای ارزیابی و بهبود کارایی …

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی ممیزی صدور گواهینامه ایزو: ممیزی صدور گواهینامه ایزو، همانگونه که در مقالات پیشین اشاره شد، بخش از فرایند صدور گواهینامه ایزو است که طی آن تیم ممیزی از طرف شرکت صدور گواهینامه ایزو در محل سازمان حاضر شده و میزان انطباق سازمان را با …

ممیزی چگونه انجام میشود؟

ممیزی چگونه انجام میشود؟ در اين قسمت اطلاعاتي در رابطه با چگونگي انجام فرايند مميزي (ممیزی چگونه انجام میشود؟) ارائه ميدهيم: 1-تشکیل تیم ممیزی در مرحله اول هر شرکتی باید تعدادی از کارشناسان خود را برای تیم ممیزی داخلی تعیین کرده به آنها آموزشهای لازم جهت انجام ممیزی را ارائه …

ممیزی چیست؟

ممیزی چیست؟ ممیزی یک بررسی و ارزیابی عینی اظهارات مالی یک سازمان است تا اطمینان حاصل شود که سوابق نماینده منصفانه و دقیق از معاملات مورد نظر خود هستند. این می تواند توسط کارمندان سازمان و یا خارج از سوی شرکت خارجی انجام شود. IRS می تواند حسابرسی برای تأیید …

ممیزی چیست

ممیزی چیست این مقاله با عنوان ممیزی چیست اطلاعات جامعی را در مورد ممیزی ارائه می نماید. فرآیند  سیستماتیک و مستقل برای کسب شواهد عینی و ارزیابی آن بر مبنای واقعیت برای تعیین میزان برآورده شدن معیارهای ممیزی یادآوری 1: ممیزی می تواند ممیزی داخلی (شخص اول) یا ممیزی خارجی …