ISO/IEC 17025 استاندارد

ISO/IEC 17025 استاندارد 5/ISO استاندارد اصلی مورد استفاده توسط آزمایشگاههاي آزمون و کالیبراسیون است. استاندارد IEC17025/ISO که در اصل به عنوان استاندارد 25 Guide IEC/ISO شناخته میشد، در ابتدا توسط سازمان بین المللی استاندارد در سال 1999 منتشر شده و در سال 2005 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این استاندارد …

اصطلاحات ایزو 17025

اصطلاحات ایزو 17025 برخی از اصطلاحات ایزو 17025 در متن زیر قابل رویت است: ابزار مرجع: ابزاريست كه براي اندازه‌گيري يك پارامتر مشخص ساخته شده و دقت و صحت عملكرد آن (كاليبراسيون) توسط يك گواهينامه قابل رديابي (Traceable) تصديق شده است. بطور مثال: كاليبراسيون دستگاه اولتراسونيك “Star mans” جهت اندازه‌گيري پارامتر …