تصمیم گیری فردی

تصمیم گیری فردی متن زیر در مورد تصمیم گیری فردی توضیحاتی را ارائه می دهد:     شما امروز دقیقاً همان درآمدی را دارید که تصمیم به کسب آن گرفته‌اید، نه کمتر و نه بیشتر. شرایط اقتصادی شما نتیجه تصمیمات خودتان است و به هیچ فرد دیگری بستگی ندارد. به …