تصمیم‌ گیری آهسته

تصمیم‌ گیری آهسته تصمیم‌ گیری آهسته جزو مطالب مهمی می باشد که در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ♦ افرادی که برای اولین‌بار وظایف رهبری سازمانی را بر عهده می‌گیرند، با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند. مطالعات دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از آن‌ها به اعتراف خودشان …

تصمیم‌گیری آهسته

تصمیم‌گیری آهسته تصمیم‌گیری آهسته چیست؟ افرادی که برای اولین‌بار وظایف رهبری سازمانی را بر عهده می‌گیرند، با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند. مطالعات دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از آن‌ها به اعتراف خودشان برای مسئولیت جدید آماده نیستند. به‌علاوه پس از گذشت ۱۸ ماه، نیمی از رهبران از …