تصمیم‌گیری استراتژیک

قاتلان تصمیم‌گیری استراتژیک مقاله زیر اطلاعاتی را در مورد تصمیم‌گیری استراتژیک ارائه می نماید: چه برای زندگی شخصی خود تصمیم‌گیری می‌کنید و چه مدیر ارشد یک سازمان باشید، یکی از مهم ترین مهارتها، مهارت تصمیم‌گیری است. در این روند عادتهایی وجود دارند که قاتلان تصمیم‌گیری استراتژيک هستند و عبارتنداز: ۱ – …

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک دراین متن اطلاعاتی در رابطه با مدیریت استراتژیک ارائه شده است: در یک تعریف جامع، مدیریت استراتژیک در واقع گرفتن تصمیم‌های استراتژیک است؛ تصمیم‌هایی که به پرسش‌های مطرح شده، پاسخ بدهند. فرآیند کامل مدیریت استراتژیک شامل ۳ بخش است: ١.تحليل استراتژيك ٢.تصميم استراتژيك ٣.اقدامات استراتژيك تحلیل استراتژیک در این …