مهمترین تصمیمات مدیر عامل

مهمترین تصمیمات مدیر عامل: در تلاشی برای بررسی مهمترین تصمیمات مدیر عامل، مؤسسه‌ی تحقیقاتی Vistage نظر بیش از ۱۰۰۰ مدیر عامل شرکت‌های بزرگ با کارایی بالا و کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط (SMB) را به وسیله‌ی این پرسش بررسی کرد: «تصمیم مهم و کلیدی که امسال گرفتید چیست؟»  پاسخ‌های مدیر عاملان …