رفتار مدیران تصادفی

رفتار مدیران تصادفی متن زیر مطالبی را در مورد رفتار مدیران تصادفی ارائه می نماید: مدیران تصادفی کسانی هستند که به یک تصادف، به پست مدیریت رسیده‌اند برخی از این تصادف‌ها که من با آنها مواجه شده‌ام به شرح زیر است: – پدری که کارآفرین بوده و مدیر یک کسب …

انتظار نداشتن از دیگران

انتظار نداشتن از دیگران اضطراب ما را کم می کند انتظار نداشتن از دیگران اضطراب ما را کم می کند،با ما همراه باشید:   یک نکته مهم به منظور چاره اندیشی برای اضطراب این است که نباید از هم نوعان خود متوقع باشیم اگر ما به‌گونه‌ای زندگی کنیم که از …