دلایل تنفر کارکنان از مدیران

دلایل تنفر کارکنان از مدیران دلایل تنفر کارکنان از مدیران ۴۳ درصد کارکنان می‌گویند که کارهای خوب آنها دیده نمی‌شود! بسیاری از کارکنان سازمانها ناراضیند؛ چرا که بر این باورند که مدیر آنها برای کار خوبشان ارزش قائل نیستند. زمانی که کارکنان شما تصمیمات خوبی می‌گیرند، کمک مفیدی در خلال …