تشخیص استعداد

تشخیص استعداد 6 راهکار تشخیص بهترین استعدادها در مصاحبه‌های شغلی بهترین راه برای تشخیص بهترین استعدادها این است که مانند یک راهنما فکر کنید، نه افراد گارد مرزی. شما باید کسی باشید که باعث می شود فرد متقاضی به درون خود نگاه کند و بازتاب دهنده ی افکاری باشد که …